partners-in-top

Förundersökningen läggs ned i brandutredningen

Som NSD kunde avslöja idag läggs förundersökningen ned i brottsutredningen om vad som hände på Kalix IP den 15 januari. Som bekant brann sekretariatet och pressrummet ned till marken och all tillhörande teknik förstördes. Även kansliet och klubbrummet skadades så pass mycket att de inte längre är brukbara. Det medförde bland annat att Kalix Bandy fick spela två matcher på Bruksvallen helgen därpå.

Polisen meddelar nu att det inte längre finns skäl att fullfölja undersökningen eftersom det utredningsmaterial som föreligger inte kan bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett för fallet avgörande sätt.

– Det är svårjobbat när det inte finns någon spårsäkring, säger Jan-Erik Abrahamsson, chef vid polisens utredningsgrupp i Östra Norrbotten, till NSD.

Det är fortfarande oklart hur skadorna kommer påverka föreningen ekonomiskt. Klart är att det saknas flera hundratusen kronor vid en grov uppskattning mellan försäkringspengar och faktisk kostnad.

Det pågår även diskussioner med Kalix Kommun om ett övertagande av byggnaderna.

– Kalix Bandy äger alla byggnader utom den som brann ned till grunden och stora läktaren som vi gett till Kalix kommun, säger Henrik Eriksson, kassör, till NSD. Staket, kiosk, kåta – allt det äger vi också. Med facit i hand borde vi aldrig ha ägt några byggnader på IP. Vi har påbörjat diskussionerna med kommunen, så det är för tidigt att säga när de kan vara klara.

Dialogen fortsätter i kulisserna och vi kommer uppdatera er när en lösning är färdig. Under tiden arbetar vi vidare med att utveckla föreningen, inte minst det sportsliga under denna väldigt hektiska tid när trupper ska planeras inför kommande säsong.

Fler Artiklar

Föreningen