partners-in-top

Kommittéer

Kommittéer

En kommitté är en grupp människor som arbetar tillsammans. Inom Kalix Bandy arbetar varje kommitté inom ett särskilt område. Det övergripande syftet är att bedriva ett effektivt utvecklingsarbete där vi ser både lång- och kortsiktigt goda resultat.

Det ingår minst en person från styrelsen i varje kommitté.

Följande kommittéer är gällande under säsongen 2020/21:

Ekonomi & Inköp

Henrik Eriksson, ordförande
hekab.kalix@gmail.com
070 – 650 92 99

Jens Nilsson, ledamot
jens.nilsson@amail.nu
070 – 637 85 99

Patrik Rönnqvist, ledamot
patrik.rönnqvist@hsb.se
070 – 561 92 50

Lennart Englund, ledamot
070 – 682 51 98

Anette Söderlund
anette@kalixbandy.se
070 – 571 47 87

Marknad & Arrangemang

Christer Wallin, ordförande
christerwallin_1@hotmail.com
073 – 838 51 09

Jimmy Väyrynen
artpipingab@gmail.com
070 – 575 48 25

Tommy Eskelinen
tommy.eskelinen@supermarket.ica.se
073 – 181 82 52, 0923-120 30

Anette Wikström
anette.w@kalixbandy.se
070 – 571 47 86

Jens Nilsson
jens.nilsson@amail.nu
070 – 637 85 99

Terese Sundquist
070 – 635 00 59

Arena

Leif Lindbäck, ordförande
lke.lindback@telia.com
072 – 451 78 91

Sven-Olof Sundquist
svenna.olof@bredband.net
070 – 581 40 69

Bo Johansson
070 – 631 29 49

Harald Holmqvist
070 – 654 42 12

Tommy Eriksson (säkerhet)
tomp.eriksson@hotmail.com
070 – 341 02 34

Håkan Johansson (sarger)
hakan.e.johansson@telia.com
070 – 540 96 57

Tävling

Nicklas Johansson, ordförande
onickejo@gmail.com
070 – 584 09 83

Mikael Jansson
070 – 218 53 97, 070 – 317 48 52

Patrik Rönnqvist
patrik.rönnqvist@hsb.se
070 – 561 92 50

Henrik Eriksson
hekab.kalix@gmail.com
070 – 650 92 99

Ungdom

Magnus Johansson, ordförande
dagge_johansson@hotmail.com
070 – 643 46 98

Sara Ekman
070 – 365 34 91, 079 – 320 48 45

Johan Lambertsson
j.lambertsson@gmail.com
070 – 256 70 77

Patrik Nilsson
patrikn070@gmail.com
070 – 588 62 20

Andreas Eriksson
070 – 576 50 40, 073 – 024 75 63

Framtid

Reinhold Andefors, ordförande
reinhold.andefors@kalixbandy.se
070 – 513 19 74

Magnus Johansson
dagge_johansson@hotmail.com
070 – 643 46 98

Olov Englund
olov.englund@sa-englund.se
070 – 691 00 08