partners-in-top

Kommittéer

Kommittéer

En kommitté är en grupp människor som arbetar tillsammans. Inom Kalix Bandy arbetar varje kommitté inom ett särskilt område. Det övergripande syftet är att bedriva ett effektivt utvecklingsarbete där vi ser både lång- och kortsiktigt goda resultat.

Det ingår minst en person från styrelsen i varje kommitté.

Följande kommittéer är aktiva under säsongen 2023/24: (under uppbyggnad)

Ekonomi, Inköp, Marknad, Arrangemang

Henrik Eriksson, sammankallande
hekab.kalix@gmail.com
070 – 650 92 99

Jens Nilsson, ledamot
jens.nilsson@amail.nu
070 – 637 85 99

Patrik Rönnqvist, ledamot
patrik.rönnqvist@hsb.se
070 – 561 92 50

Lennart Englund, ledamot
070 – 682 51 98

Anette Söderlund
anette@kalixbandy.se
070 – 571 47 87

Christer Wallin, sammankallande
christerwallin_1@hotmail.com
073 – 838 51 09

Jens Nilsson
jens.nilsson@amail.nu
070 – 637 85 99

Terese Sundquist
070 – 635 00 59

Arena

Leif Lindbäck, ordförande
lke.lindback@telia.com
072 – 451 78 91

Sven-Olof Sundquist
svenna.olof@bredband.net
070 – 581 40 69

Bo Johansson
070 – 631 29 49

Harald Holmqvist
070 – 654 42 12

Tommy Eriksson (säkerhet)
tomp.eriksson@hotmail.com
070 – 341 02 34

Håkan Johansson (sarger)
hakan.e.johansson@telia.com
070 – 540 96 57

Tävling

Nicklas Johansson, ordförande
onickejo@gmail.com
070 – 584 09 83

Jan Olsson
jan.olsson@sa-englund.se
072 – 587 99 11

Patrik Rönnqvist
patrik.rönnqvist@hsb.se
070 – 561 92 50

Henrik Eriksson
hekab.kalix@gmail.com
070 – 650 92 99

Ungdom

Magnus Johansson, ordförande
dagge_johansson@hotmail.com
070 – 643 46 98

Sara Ekman
070 – 365 34 91, 079 – 320 48 45

Olov Englund
olov.englund@sa-englund.se
070 – 691 00 08

Framtid

Reinhold Andefors, ordförande
reinhold.andefors@kalixbandy.se
070 – 513 19 74

Magnus Johansson
dagge_johansson@hotmail.com
070 – 643 46 98

Olov Englund
olov.englund@sa-englund.se
070 – 691 00 08