partners-in-top

Vårt äldre, en smula trängre klubbrum stod för värdskapet när Kalix Bandy höll årsmöte under gårdagskvällen. En tapper skara medlemmar, och det ska sägas att det blir betydligt fler intresserade själar för vart möte som passerar, hade valt att ta vägen förbi de inre rummen på Kalix IP denna kylslagna seneftermiddag.

Den alltid lika utomordentlige klubbsvingaren, Tore Sandström, fick äran att som mötesordförande guida oss genom dagordningen. Jag kommer här enbart belysa några delar från kvällen men hela verksamhetsberättelsen finns tillgänglig på kansliet och snart även i digital form.

Ekonomi och framtida läge

Som för en stor del av bandysverige kämpar även vi med de utmaningar som följer av en ekonomiskt krävande verksamhet. Vi är dessbättre riktigt stolta över den prestation vi genomfört det gångna räkenskapsåret då vi vänt ett tungt tapp till att åter igen presentera svarta siffror – förvisso ringa till storleken men ett viktigt steg framåt. De åtgärder vi vidtagit har burit frukt och vi skönjer ett klart ljus i slutet av tunneln, men det måste tilläggas att vi kommer ha många utmanande (men roliga) år framför oss.

Framtidsplanen kommer presenteras mer i detalj längre in på verksamhetsåret. Jag vill i korthet beskriva våra övergripande målsättningar enligt nedanstående punkter:

 • Vara representerad i toppen av Bandyallsvenskan (Herr) och se en fortsatt sportslig utveckling av Damlaget i Allsvenskan Norra.
 • Ha en bred ungdomsverksamhet där ungdomslagen på såväl pojk- som flicksidan erhåller höga placeringar i sina respektive serier.
 • Öka antalet lag på ungdomssidan och attrahera fler barn och ungdomar till Kalix Bandy för att i framtiden ha tillräckligt med spelare för att delta i hela seriesystemet – från Bandyskolan till Elitlag.
 • Klubbens ekonomi skall vara i balans. Vi väljer långsiktighet och ärlighet framför ekonomisk dopning.
 • Ta ett samhällsansvar där vi ansvarar för att idrottsligt, socialt och kulturellt fostra och utveckla barn och ungdomar.
 • Vara ett intressant reklammedium för näringsliv och samhälle.
 • Fortsättningsvis marknadsföra både vår förening samt vår kommun såväl nationellt som internationellt.
 • Alla sponsorer, stora som små, ska vara nöjda med Kalix Bandy och det partnerskap samarbetet innebär.
 • Alla som vill skall känna sig välkomna att delta i vår verksamhet och känna trivsel, kamratskap och sammanhållning.
 • Alla som deltar i vår verksamhet ska representera klubben på ett föredömligt sätt. När vi är utanför vår kommun reser vi som ambassadörer för Kalix Bandy.
 • Matcher och arrangemang skall genomföras så att de är intressanta att bevaka för massmedia. Samarbetet med massmedia skall kännetecknas av öppenhet och tillgänglighet.
 • Bedriva en kontinuerlig fortbildning av våra ledare, där även möjlighet ges för utbyte av erfarenhet och ideér ledare emellan.
 • Vara stöd och resurs för alla som vill testa sina idrottsliga gränser, njuta av bandy eller dela social gemenskap med andra.
 • Motverka droganvändning samt alla former av diskriminering.

Självfallet inrymmer varje område många detaljer som inte presenteras här.

Styrelsens sammansättning

Efter årsmötet genomförde vi vår konstituering och styrelsen för säsongen 2019/20 ser ut så här:

 • John Mannberg, Ordförande.
 • Jimmy Väyrynen, Vice Ordförande.
 • Henrik Eriksson, Kassör.
 • Tore Sandström, Vice Kassör och Sekreterare.
 • Leif Lindbäck, Ledamot.
 • Jens Nilsson, Ledamot.
 • Magnus Johansson, Ledamot.
 • Camilla Sandin, Suppleant.
 • Erik Olovsson, Suppleant.

En saga kommer alltid till sitt slut

Vid mötets slut uppmärksammade vi Olov Englund som valt att förpassa skridskorna till källarskrubbens dammigaste hyllor. När en av föreningens viktigaste ambassadörer väljer att trappa ned är det inte långt kvar till en drypande tårkavalkad.

Vi uppmärksammade Olov med en bukett och #2 passade på att säga några ord om sin långa karriär. Han gjorde debut i A-laget redan som 15-åring och har varit ett mycket färgstarkt varumärke för Kalix Bandy.

Olov Englund i vinters möte med IFK Kungälv på Kalix IP.

Bland hans meriter finner vi bland annat 4 st SM-finaler (varav guld 2010 och 2013), 9 st VM-turneringar (varav tre guldmedaljer) och totalt hela 87 st landskamper. Olov har förutom Kalix Bandy representerat Hammarby Bandy och ryska Zorkij.

Jag och hela Kalix Bandy vill gratulera och tacka Olov för en fantastisk karriär. Även om vi idag känner en viss tomhet hoppas vi att du kommer hjälpa till att driva Kalix Bandy framåt men i andra roller.

Nytt år och nya oanade möjligheter.

Vi bygger vidare. Tillsammans.