partners-in-top

Kalix Bandy och Karlsborgs BK har undertecknat ett utvecklingsavtal klubbarna emellan. Detta är ett stort steg i den gemensamma satsning klubbarna gör för att främja barn- och ungdomsidrotten inom kommunen.

Under de senaste veckorna har Kalix Bandy fört samtal med Karlborgs BK om ett samarbete där vi gemensamt vill ta hand om de yngre förmågorna i kommunen på ett bättre sätt. Barn och ungdomar behöver bra förutsättningar för att utvecklas och det är upp till oss föreningar att tillsammans hitta vägar som främjar detta.

– Jag tycker det här är jätteroligt, säger John Mannberg, ordförande i Kalix Bandy. Ser vi exempelvis historiskt på hur samarbetet sett ut inom bandyn i länet kan vi snabbt konstatera att det varit väldigt utmanande där många viljor dragit åt olika håll. Den här överenskommelsen visar på framåtanda och en vilja att förändra, inte bara kortsiktigt för de spelare som berörs i det undertecknade avtalet, utan även på längre sikt när vi vill utveckla bandyn generellt.

Peter Stock, ordförande i Tävlingskommittén, fyller på:

– Det känns riktigt kul och spännande att vi tillsammans med KBK kan arbeta för en så optimal utveckling som möjligt för de unga spelarna.

Det känns mycket bra, säger Fredrik Uusijärvi, ordförande i Karlsborgs BK.

Utvecklingsavtalet innebär att de spelare som omfattas kan spela matcher både för Kalix Bandy och Karlsborgs BK utan några ytterligare pappersarbeten. Från Kalix berörs David Öhman, Clas Karlsson, Wilmer Andersson och Gustav Sköld Sandberg. För Karlsborgs del handlar det om två spelare i form av Albin Westh (målvakt) och Casper Henriksson.

Även Karlsborgs ordförande, Fredrik Uusijärvi, är väldigt positivt inställd till upplägget.

– Det känns mycket bra, säger han. Vi behöver verkligen utveckla hur vi arbetar med bandyn mellan föreningarna och det här är ett viktigt och bra steg åt rätt håll.

De båda ordförandena hade ett längre telefonsamtal under fredagen och det är tydligt att det finns mycket mer som förbrödrar föreningarna och vill framåt, än det är som håller dem tillbaka. Dialogen kommer fortsätta och detta är förmodligen bara ett första steg i utvecklingen av idrotten.