partners-in-top

Förbättring ispist

Nu börjar det hända saker med marken under isytan. Det har varit problem med sprickor i isen under flera år.

Efter säsongsavslutningen 2018/19 gav samhällsbyggnadsförvaltningen Tyréns i uppdrag att ta fram en markundersökningsrapport. I september 2019 fick Kalix Bandy delta i ett träff där Tyrén redovisade rapporten samt förslag på åtgärder.

Inför/under säsongen 2019/20 genomfördes en del förändringar, bland annat:
– Ändrat flöde i slingorna, för att kunna hålla en konstant temperatur. Tidigare har en del av slingorna gått trögt, vilket lett till sämre kylning. Resultatet blev en stabilare is som inte var lika känslig för temperatursvängningar.
– Mätning av isens tjocklek. Isens tjocklek är uppmätt via GPS vid 5 punkter med ca 2 veckors intervall. Tjockleken har legat inom marginalen mellan 5-9 cm förutom i början och slutet av säsongen, vilket till stor del beror på att det ihållande regnet.

Nu påbörjas nästa steg i förbättringen, med ett tillskott av material.

Fler Artiklar

Dam
Nyförvärv till damlaget
Föreningen
Istider Part Arena v 37