partners-in-top

Årsmöte

Kallelse till årsmöte tisdag 29 juni kl 18 på FOMAB Arena.

Mötet hålls utomhus bakom kanslibyggnaden på bandyplan.

Dagordning enligt stadgarna. Verksamhetsberättelsen finns på kansliet from 28/6.

Fler Artiklar

Herr
P21 Landslaget
Information