partners-in-top

Årsmöte

Under gårdagskvällen höll föreningen sitt 32:a årsmöte. En del av deltagarna var säkert med vid föreningens bildande 1990, en del av deltagarna var inte ens födda då. Är det inte det som är så härligt med idrotten? Den förenar och skapar gemenskap trots åldersskillnader.

Föreningens ordförande, Reinhold Andefors, höll i taktpinnen och berättade om säsongen som gått och lite om planerna för säsongen som kommer. Henrik Eriksson drog den ekonomiska biten om resultatet och budgeten för kommande säsong. En av revisorerna (Eskil Johansson) var närvarande och läste revisionsberättelsen och årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den gångna säsongen.

Styrelsens sammansättning kommande säsong:
Reinhold Andefors, ordf (omval)
Henrik Eriksson, (omval)
Tommy Eskelinen
Nicklas Johansson, (fd suppleant som går in som ordinarie)
Jens Nilsson
Tore Sandström, (omval)
Christer Wallin
Jens Lundbäck, supl (nyval)
Patrik Nilsson, supl (omval)

Som vanligt fanns det även några utmärkelser på dagordningen:

Årets Ledare: Johan Lambertsson & Lennart Alm
Landslagsuppdrag: Joel Snäll (U21-landslaget)
Årets Funktionär: Lasse Lundbäck (som dock inte hade möjlighet att närvara)
Leif Lindbäck avtackades efter sina 5 år i styrelsen

Ordförande avslutade med att passa på att tacka Sargvakten för hans underhållande inlägg på hemsidan och övriga sociala medier. Otroligt värdefullt att ha en ordkonstnär i föreningen.

Fler Artiklar

Herr
Bandyallsvenskan 2021/22
Herr
Spelartruppen tar form