billerud-white-logo

Kommittéer

Kommittéer

Inom föreningen arbetar vi med ett antal olika kommittéer. Syftet är att dessa ska kunna bedriva ett mer effektivt utvecklingsarbete inom respektive område.

Följande kommittéer är gällande under säsongen 2018/19:

Ekonomi

Henrik Eriksson, Ordförande

Försäljning/Marknad

John Mannberg, Ordförande

Arrangemang

Frida Wiklund, Ordförande

Arena

Leif Lindbäck, Ordförande

Tävling

John Mannberg, Ordförande

Ungdom

Magnus Johansson, Ordförande

För mer information gällande vårt arbete, kontakta respektive ansvarig eller John Mannberg, Ordförande, eller Peter Stock, Vice Ordförande.