partners-in-top

Kommittéer

Kommittéer

En kommitté är en grupp människor som arbetar tillsammans. Inom Kalix Bandy arbetar varje kommitté inom ett särskilt område. Det övergripande syftet är att bedriva ett effektivt utvecklingsarbete där vi ser både lång- och kortsiktigt goda resultat.

Det ingår minst en person från styrelsen i varje kommitté.

Följande kommittéer är gällande under säsongen 2019/20:

Ekonomi & Inköp

Henrik Eriksson, ordförande
hekab.kalix@gmail.com
070 – 650 92 99

Jens Nilsson, ledamot
jens.nilsson@amail.nu
070 – 637 85 99

Patrik Rönnqvist, ledamot
patrik.rönnqvist@hsb.se
070 – 561 92 50

Lennart Englund, ledamot

Marknad & Arrangemang

Jimmy Väyrynen, ordförande
artpipingab@gmail.com
070 – 575 48 25

Anette Wikström, ledamot
anette.w@kalixbandy.se
070 – 571 47 86

Jens Nilsson, ledamot
jens.nilsson@amail.nu
070 – 637 85 99

Erik Olovsson, ledamot
erik.olovsson@hotmail.se
070 – 219 74 30

Terese Sundquist, ledamot

Arena

Leif Lindbäck, ordförande
lke.lindback@telia.com
072 – 451 78 91

Sven-Olof Sundquist, ledamot
svenna.olof@bredband.net
070 – 581 40 69

Bo Johansson, ledamot
Harald Holmqvist, ledamot
Håkan Johansson, ledamot

Tävling

Patrik Rönnqvist, ledamot
patrik.rönnqvist@hsb.se
070 – 561 92 50

Ungdom

Magnus Johansson, ordförande
dagge_johansson@hotmail.com
070 – 643 46 98

Andreas Eriksson, ledamot
Sara Ekman, ledamot
Johan Lambertsson, ledamot